top of page

Privacy- en cookiebeleid

1. Inleiding

1.1. We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers te beschermen.

1.2.  Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, waar we het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3. We gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze website en diensten, vragen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website om toestemming voor ons gebruik van cookies.

1.4 .  Al onze directmarketingcommunicatie bevat koppelingen waarmee u zich kunt afmelden.

1.5.  In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar One Third Stories Ltd. Zie sectie 19 voor meer informatie over ons.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. In dit hoofdstuk 2 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

(c)       de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

(d)      de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2. We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens") verwerken. De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analysevolgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3. Wij kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens ben jij. De accountgegevens kunnen worden verwerkt voor het beheer van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.4. We kunnen uw informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.5. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten ("servicegegevens"). De servicegegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. De bron van de servicegegevens ben jij. De servicegegevens kunnen worden verwerkt voor de werking van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.6. We kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten ("publicatiegegevens"). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en onze website en services te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk [het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.7. We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt om relevante goederen en/of diensten aan u aan te bieden, op de markt te brengen en te verkopen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.8. We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantrelaties, inclusief klantcontactinformatie ("klantrelatiegegevens"). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u bevatten. De bron van de klantrelatiegegevens ben jij. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het beheren van onze relaties met klanten, het communiceren met klanten, het bijhouden van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze klantrelaties.

2.9. We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met als doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste administratie van die transacties bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf.

2.10. We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven ("meldingsgegevens"). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante meldingen en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming of de uitvoering van een contract tussen u en ons.

2.11. We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of verband houdt met communicatie die u naar ons verzendt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorende bij de communicatie omvatten. Onze website zal de metadata genereren die verband houden met communicatie die wordt gedaan met behulp van de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op communicatie met u en archivering. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en zaken en communicatie met gebruikers.

2.12. We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden geïdentificeerd, verwerken waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.13. We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in deze polis worden geïdentificeerd, waar nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.14. Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals beschreven in dit artikel 2, kunnen we ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn, of om ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

2.15.  Verstrek alstublieft geen persoonlijke gegevens van andere personen aan ons, tenzij wij u hierom vragen.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

3.1.Geautomatiseerde besluitvorming wordt alleen gebruikt op deze website om er zeker van te zijn dat u de winkel ziet die geschikt is voor uw geografische locatie.

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

4.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.2. We kunnen uw servicegegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs nodig is om onze services aan u te leveren.

4.3. Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Cratejoy, Stipe en Paypal. We delen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

4.4. Naast de specifieke bekendmakingen van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit artikel 4, kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

bottom of page